1x Certifikovaný rychlotest na Covid-19 Singclean® -78 Kč/ks (ze slin)

Kód: 3222
Neohodnoceno
Značka: Singclean®
78 Kč 78 Kč bez DPH
Skladem (> 5 ks)

Antigenní rychlotest na koronavirus  ze slin s vysokou citlivostí. 

Tento test má citlivost 99.99%, specificitu 99.57% a přesnost 99.75%. 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Rychlý test na antigen nového koronaviru (SARS-CoV-2) určený pro samotestování.
Test ze slin je in vitro diagnostický test pro kvalitativní detekci antigenů koronaviru SARS-CoV-2 přítomných v lidských slinách, a to za použití rychlé imunochromatografické metody. Identifikace je založena na detekci monoklonálních protilátek specifických pro antigen nového koronaviru.

Dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je pro tento test udělena výjimka pro antigenní testy, vydaná MZČR podle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. Je tedy určen pro samotestování a spadá do skupiny testů, na které lze uplatnit státní dotaci.

Délka testování 10-15 minut.

Velkou výhodou testu je jednoduchý a snadný odběr vzorku, který si provede testovaná osoba. Snižuje se tím riziko přenosu viru při provádění testu. Odběr vzorku slin není spojen s nepříjemnými pocity, jako při odběru vzorku z krku nebo nosohltanu.

Charakteristika 

Ve studii týkající se testu Singclean ze slin bylo testováno celkem 397 vzorků. Výsledky testovacího činidla a kontrolního činidla byly 230 negativních vzorků a 167 pozitivních vzorků. Data byla shromážděna v období 02.03.2021 ~ 11.03.2021. Tabulka níže udává výslednou citlivost, specificitu a přesnost: 

Porovnání různých testovacích metod pro detekci COVID-19

Výhody antigenního testu

1. Výsledky jsou hotové za 15 minut
2. Přesný diagnostický nástroj pro aktivní infekci
3. Snadná správa a čtení výsledků
4. Cenově dostupné, není potřeba žádný nástroj
5. Vhodný pro testování v masovém měřítku

ODBĚR VZORKŮ

1. Souprava pro testování antigenu COVID-19 (Metoda koloidního zlata) se provádí odběrem pomocí slinného tamponu.
2. Testování by mělo být provedeno bezprostředně po odběru vzorků.
3. Před testováním nechte vzorky ustálit na pokojovou teplotu.
4. Pokud mají být vzorky odeslány na jinou lokalitu, měly by být zabaleny v souladu s místními předpisy pro přepravu infekčních látek.
5. Vyvarujte se žvýkání nebo polykání během odběru vzorku. Vzorek slin by měl být okamžitě otestován po odběru.

Před testováním nechejte testovací kazetu, vzorek a pufr pro extrakci antigenu ohřát na pokojovou teplotu (15–30°C).

1. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších výsledků bude dosaženo, pokud je test proveden do jedné hodiny.
2. Umístěte testovací zařízení na čistý a rovný povrch.

Postup testu:

1. Před odběrem vzorků se ujistěte, že v ústech nejsou žádné zbytky jídla. Pokud pacient právě jedl, požádejte ho ať si vykloktá, případně vyčistí zuby. Odstraňte obal a tyčinku s tamponém držte na jazyku, dokud nebude špička úplně nasáknuta slinami (nejméně dvě minuty).
2. Vložte tyčinku do zkumavky s předem přidanými 6 kapkami extračního pufru a tyčinku asi 10krát otočte.
3. Nechejte tyčinku v extrakční zkumavce po dobu 1 minuty. Odstraňte tyčinku a současně stlačte špičku tyčinky, abyste z tamponu extrahovali kapalinu.
4. Hrot kapátka pevně přitlačte na zkumavku na extrakci antigenu a pevně ji uzavřete a nechejte asi 1 minutu odstát.
5. Naneste 3 kapky (asi 100 ul) směsi kapalin do jamky na vzorek testovacího zařízení (nebo přidejte pipetou 100ul) a spusťte časovač.
6. Po patnácti minutách lze vyčíst výsledek. Neprovádějte výklad výsledku po 20 minutách, jelikož výsledky testu již mohou být zkreslené.

Názorná ukázka postupu testu:

test covid.jpg

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

 

NEGATIVNÍ: Pokud je zřetelná pouze linie C, absence jakékoli vínové barvy v pruhu T naznačuje, že ve vzorku nebyl detekován žádný antigen COVID-19 (SARS-CoV-2). Výsledek je negativní. COVID-19

POZITIVNÍ: Pokud je kromě přítomnosti linie C vyvinuta i l inie T, test indikuje přítomnost antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku. Výsledek je pozitivní COVID-19.

NEPLATNÝ: Kontrolní řádek se nezobrazí. Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní linky je nedostatečný objem vzorku nebo nesprávný postup. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora. 

 

Omezení

1. Pokud je to možné, použijte vždy čerstvé vzorky.
2. Optimální výkon testu vyžaduje přísné dodržování postupu testu popsaného v tomto návodu k použití. Odchylky v provedení mohou vést k nesprávným výsledkům.
3. Negativní výsledek u jednotlivého subjektu naznačuje nepřítomnost detekovatelného antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2). Negativní výsledek testu však nevylučuje možnost expozice nebo infekce COVID-19.
4. Negativní výsledek může nastat, pokud je množství antigenu COVID-19 (SARS-CoV-2) ve vzorku pod detekčními limity testu nebo pokud se nepodařilo odebrat COVID-19 (SARS-COV-2) antigen ve slinách pacienta.
5. Stejně jako u všech diagnostických testů by konečná klinická diagnóza neměla být založena na výsledku jediného testu, ale měla by být stanovena lékařem až po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů.

Varování

1. Pouze pro profesionální diagnostické použití in vitro. Nepoužívejte po uplynutí doby expirace. Test má povolenu výjimku pro sebetestování.
2. K dosažení přesných výsledků musí být striktně dodržovány veškeré instrukce z návodu. Všichni uživatelé si musí před provedením testu pečlivě návod přečíst.
3. Test nepoužívejte v případě viditelného poškození některého z komponenů.
4. Při manipulaci se vzorky noste ochranné rukavice a poté si důkladně umyjte ruce.
5. Vyvarujte se kontaminaci vzorku a pufru.
6. V případě rozlití očistěte vhodným dezinfekčním prostředkem.
7. Dekontaminujte a zlikvidujte všechny vzorky, reakční soupravy a potenciálně kontaminované materiály např. (jako testovací tyčinku, extrakční zkumavku, testovací kazetu), jako by šlo o infekční odpad, a zlikvidujte je v souladu s platnými místními předpisy do odpovídajících kontejnerů k tomu uzpůsobených.
8. Nemíchejte a nezaměňujte různé vzorky.
9. Nemíchejte činidla různých šarží ani činidla pro jiné produkty.
10. Neskladujte testovací soupravu na přímém slunečním světle.
11. Abyste se vyhnuli kontaminaci, nedotýkejte se špičky tamponu určeného k odběru.
12. Dodané tyčinky s tamponem v balení by měly být použity pouze pro odběr vzorků ze slin.
13. Abyste se vyhnuli křížové kontaminaci, tampony opakovaně nepoužívejte pro odběru vzorků.
14. Neřeďte odebraný vzorek žádným roztokem kromě dodaného extrakčního pufru.
15. Test je určen pouze k jednorázovému použití. Za žádných okolností jej znovu nepoužívejte.
16. Neprovádějte test v místnosti se silným prouděním vzduchu, jako např. v místonsti s elektrickým ventilátorem nebo silnou klimatizací.

 

Skladování a stabilita:

Souprava může být skladována při pokojové teplotě nebo v chladu (4 – 30 °C). NEZMRAZUJTE. Testovací sady jsou stabilní, a tedy použitelné do data expirace vytištěného na zapečetěném sáčku.

Nepoužívejte po uplynutí data expirace. Testy musí zůstat v uzavřeném sáčku až do použití. Po otevření zataveného sáčku s testem použijte do 30 minut. Při delším vystavení vzdušné vlhkosti mohou být výsledky testu chybné. S testem, pipetou a ostatními součástmi je třeba zacházet jako s potencionálně nebezpečným odpadem.

Obsah balení

1× antigenní rychlotest Singclean COVID-19 (metoda koloidního zlata)

1× sterilní tyčinka

1× extrakčních trubička a kapátko

1× lahvička 6 ml reakčního roztoku pufru (buffer)

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: